soif2020_hvid_rgb.png

Tilmeld her

Online tilmeldingen åbner januar 2022

Special Olympics Idrætsfestival er for personer over 16 år med generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshandicap og er et breddeidrætsarrangement for alle, uanset idrætslig niveau.

Man kan enten tilmelde sig den idrætsgren, man dyrker til hverdag, eller en idrætsgren, man ikke normalt dyrker, men har lyst til at prøve. Læs nærmere om deltagerkrav under de enkelte idrætter. Tilmeldingen skal ske gennem en idrætsklub, institution eller lignende, og der skal tilmeldes min. en træner/leder pr. idræt for at klubbens/institutionens tilmeldinger er gyldige.

Hver idrætsudøver kan kun tilmelde sig én idræt, men i nogle idrætter – for eksempel i atletik og svømning – er der mulighed for at tilmelde sig flere discipliner. Bemærk at der i flere idrætter er et max deltagerantal - her sker tilmelding efter 'først-til-mølle'-princippet.

Hvis alle navne på feks. foldboldholdet ikke er kendt ved tilmelding er det muligt at tilmelde med 'navn' som Spiller 1, Spiller 2 osv. Dette skal rettes med de faktiske navne snarest muligt og senest 15. marts.

Prisen for at deltage i idrætsfestivalen er kr. 650,- pr. person inkl. indkvartering på skoler, stævnebusser, bespisning og festaften. Der reduceres ikke i prisen, hvis man fx ikke benytter skoleindkvartering eller stævnebusserne. Fakturaer udsendes løbende.

Det er desuden muligt at købe en festival-T-shirt med det flotte Special Olympics-logo for kr. 100,-. Denne skal bestilles ved tilmeldingen.

Trænere, ledere og hjælpere (min. 1 pr. idræt), der også ønsker forplejning og overnatning, skal tilmeldes på lige fod med idrætsudøverne. Bemærk at trænere, ledere og hjælpere af hensyn til frokost lørdag også skal angive idræt.